Kursevi

Kako upisati vaše dete na naš čas?

Prijavi se na kurs
DANAS
There are 5 classes for your kids!
Image classes
Školski kursevi

Školski kursevi su namenjeni deci školskog uzrasta i na njima se radi po školskom programu (osnovne ili srednje škole). Deci koja pohađaju ove kurseve se pomaže da lakše savladaju gradivo u školi, da se spreme za testove i usmeno ocenjivanje i na taj način dobiju bolje ocene u školi.  Na ovim kursevima se uči gradivo…

apply
Image classes
Kursevi za odrasle

Ovi kursevi obuhvataju savladavanje svih jezičkih veština-čitanje, pisanje, slušanje i naravno komunikacije koja se vežba kako na samom kursu tako i na konverzacionim radionicama sa predavačem iz Engleske koje su za naše polaznike besplatne i oni mogu prisustvovati neograničenom broju tih radionica tokom kursa. Naravno, za savladavanje svih ovih veština neophodno je učenje i gramatike…

apply