Classes

Školski kursevi

Upišite svoje dete!

Školski kursevi su namenjeni deci školskog uzrasta i na njima se radi po školskom programu (osnovne ili srednje škole). Deci koja pohađaju ove kurseve se pomaže da lakše savladaju gradivo u školi, da se spreme za testove i usmeno ocenjivanje i na taj način dobiju bolje ocene u školi.  Na ovim kursevima se uči gradivo iz škole nekoliko časova unapred u odnosu na ono što se radi u školi tako da oni mogu lakše da prate nastavu u školi. Radi se u manjim grupama (5 do 6 učenika) pa je moguće svakom učeniku posvetiti dovoljno pažnje i objasniti sve ono što je ostalo nejasno u školi. Tim grupama je moguće pridružiti se u bilo kom trenutku u toku školske godine.

Nedeljni fond časova

Na ovu vrstu kursa se ide dva puta nedeljno po 45 min. Postoji i mogućnost individualnog rada (nasamo sa nastavnikom).