Classes

Predškolci

Upišite svoje dete!

Deca su od malena u kontaktu sa engleskim jezikom i počinju da usvajaju jezik onda kada se to najuspešnije dešava. Sa decom se radi kroz igru i zabavne aktivnosti što im omogućava da zavole engleski jezik i nastave da ga uče kasnije sa lakoćom i željom za učenjem.

U radu se koristi mnoštvo dodatnog materijala: kartice, posteri, društvene igre, pesmice, spremaju se i izvode i male predstave na engleskom. Vežba se gruba i fina motorika (crtanje, bojenje). Deca se upoznaju sa pisanjem najosnovnijih i najlakših prvih reči na engleskom.

Questions & Answers

Koliko traje kurs?
  • Kurs traje od oktobra do juna i obuhvata 60 časova od 45 min. Ide se dva puta nedeljno u popodnevnim časovima.
Ko radi sa decom?
  • Sa decom rade mladi, a ipak dovoljno iskusni nastavnici, puni entuzijazma koji mogu da zadovolje dečje potrebe za puno zabavnih aktivnosti koje se stalno menjaju u toku časa.
Kome su namenjeni ovi kursevi?
  • Ovi kursevi su namenjeni deci predškolskog uzrasta od 5-6 godina. Rad je u malim grupama (5 do 7 deteta) što je veoma dobro za decu jer svako dete može učestvovati u interaktivnim aktivnostima nastave. Nastavnici mogu dobro upoznati decu i posvetiti pažnju svakom detetu ponaosob.