Classes

Konverzacione radionice

Image classes single

Predavač

Konverzacione radionice drži predavač iz Engleske

Image classes single

Usavršavanje

Prilika da usavršite svoje znanje i uvećate vokabular

Image classes single

Konverzacija

Odlična konverzaciona priprema za odlazak u inostranstvo

Upišite svoje dete!

Konverzacione radionice u našoj školi vodi predavač iz Engleske i one su ustvari primena naučenog jezika kroz različite situacije u koje možete doći, i to je taj trenutak kada počinjete da koristite ono što ste učili. Ljudi uče engleski godinama ali zbog toga što se kursevi baziraju na usvajanju i primeni gramatike, čitanja, pisanja, slušanja a najmanje na primeni konverzacije, kada završe kurs ne mogu koristiti jezik a to je razlog zašto su počeli da ga uče. Kroz ovu vrstu radionica se usavršava već stečeno znanje ali se i uvećava znanje kroz konverzaciju i uvećava vokabular. Pošto je predavač iz Engleske, to je idealna prilika da se stvori atmosfera situacije gde je neophodno služiti se samo engleskim jezikom a u školi je ta atmosfera prijatna, neopterećujuća, nema ocenjivanja i učesnici se stimulišu da se uključe u razgovor.

Postoje dve vrste tih radionica.

Prva je za one koji imaju neko znanje engleskog jezika, koji su nekada ranije učili engleski ali posle dužeg vremena nekorišćenja ga „zaboravili“, žele da se podsete i iskoriste uloženo vreme, novac i trud za učenje jezika. Ta vrsta radionica je za ljude kojima je potrebno da „razvežu“ jezik, da konačno „propričaju“ na engleskom i kažu ono što im je „na vrh jezika“. To je onaj najteži korak koji ćete kod nas moći da napravite jer ćete biti u grupici ljudi koji su svi u istoj situaciji i svima je to cilj.

 Na radionice takođe dolaze polaznici kurseva kod nas i za njih je broj radionica na koje mogu doći neograničen upravo iz razloga što nam je cilj da naši polaznici što bolje savladaju engleski i ne nauče samo gramatiku već mogu da koriste engleski jezik u svim prilikama.

Druga vrsta radionica je za ljude koji već dobro vladaju engleskim jezikom ali nemaju prilike da ga koriste i ne žele da „zaborave“ jezik ne koristeći ga. Na takve radionice dolaze i oni koji se spremaju za odlazak u inostranstvo pa im je jezik potreban za intervjue za posao i za rad u inostranstvu, te im je kvalitetna konverzacija neophodna.

Questions & Answers

Koje teme su najčešće na radionicama?
  • Radionice su osmišljene tako da se razgovara na teme koje predloži ili predavač ili neko iz grupe ili se na temu dođe spontano u toku razgovora.
Da li su konverzacione radionice kurs?
  • Na konverzacionu radionicu se može doći u bilo kom trenutku. Nije neophodno dolaziti na svaku radionicu jer se na svakoj od njih govori o posebnim temama. Naravno, postoji i mogućnost individualnih konverzacijskih časova nasamo sa predavačem.