Blog

Deca školskog uzrasta

Sa decom školskog uzrasta se radi drugačije nego sa decom predškolskog uzrasta ili odraslima. Nastavnici zadovoljavaju potrebe za učenjem jezika tog uzrasta i dalje kroz zabavne aktivnosti ali je rad ozbiljniji nego rad sa predškolcima. Radi se po nivoima i deca se polako upoznaju sa pisanjem, čitanjem, gramatikom, slušanjem i, naravno, konverzacijom na engleskom koji…

READ MORE

Školski kursevi

Školski kursevi su namenjeni deci školskog uzrasta i na njima se radi po školskom programu (osnovne ili srednje škole). Deci koja pohađaju ove kurseve se pomaže da lakše savladaju gradivo u školi, da se spreme za testove i usmeno ocenjivanje i na taj način dobiju bolje ocene u školi.  Na ovim kursevima se uči gradivo…

READ MORE